Nasvidenje, VeliČastni svet

(ne) znanstvena fantastika

15. Sodni dan

Objavil nasvidenje, dne 20.10.2008

Sodni dan v VeliČastnem svetu nima pomena, saj se nikomur več ne sodi. Danes se odloča, zato je najpomembnejša inštitucija odločiteljski klub, katere ga edini člani so odločitelji MaPen, KarPon in JaviS.

To je vrhovno telo mogočnega sistema, saj je bila ob samem nastanku zakonodaja sprejeta za vse veličastne čase. Zakonodajna veja oblasti je postala suha in jalova, zato so jo brez milosti odžagali. Prav tako ni izvrševalcev, saj je njihovo delo prevzela samoavtomatizacija.

Natančnost jezikovja določa, da imajo besede, ki se končajo na – alec (npr. sejalec – tisti, ki seje) vedno svoj par z končnico -anec (sejanec – tisti, ki je posejan), naziv z končnico -itelj (sejitelj – tisti, ki skrbi, da je med prvima dvema vse po Pravilniku) pa s prvima dvema oblikama zaključuje Trojstvo in je v hierarhični lestvici visoko nad njima. Ta je nepogrešljiva v vseh svetovih.

Čeprav je bil v njenem vrhu, si je MaPen po ponovnem porazu pridelal še en dodaten delovni dan in tiho upanje, da bo šel na BakHanijo dan prej, je odplavalo s slabimi kartami.

Karte so nezanesljive, sreča pa je najpravičnejši odločitelj, ki enkrat obišče KarPona, drugič JaviSa, tretjič MaPena. Poleg odločiteljskega kluba in izgubljenih iger imajo še veliko skupnega.

Vsi trije živijo v srečnih družinskih skupnostih z lepimi sobivalkami.

Vsi trije imajo srečne priležnice. Po dve vsak.

Imajo dostop do najlepših ristanc igrišč.

Vabljeni so na brezštevilne Vpisne in Izpisne dni.

Preko veličastnega Pravilnika upravljajo z VeliČastnim svetom.

Imajo večkrat razmnožene in trdno vsajene gene v svojih potomcih, kakor priporoča Pravilnik. Vsi trije so v vrsti za četrtega. Čakajo na izvorne celice tistih, ki sami ne želijo družinske celice.

Vsi trije obožujejo lažnivca.

***

VeliČastna kaznovalna politika kaže prijazen obraz, za njim pa se je skriva neusmiljena krutost.

Za zgornji stavek bi bil avtor stimuliran s petimi leti neplačanega dopusta v delovni ali celo počitniški koloniji, če bi padel pred oči čitalcu veličastne jurisdikcije.

Izrazi, kot so »kazen«, »neusmiljenost« in »krutost«, so bili že davno prepovedani, pa tudi izraz »prepovedan« je bil prepovedan in po 224. alineji »Pravilnika o primernem obnašanju« nadomeščen z besedo »neprimeren«. Ker pa zabito ljudstvo rabi veliko generacij, da se otrese globoko ukoreninjenih vzorcev, so se v manj izpostavljenih okoljih stare pogovorne oblike še vedno ohranile.

Pravilnik temelji na prikritem humanoidnem načelu, ki je že velikokrat vstalo od mrtvih in se zopet pogreznilo nazaj:»Vse, kar je prepovedano, ni dovoljeno«.

Sodobna pravna podlaga je blagozvočna: »Vse je neprimerno, razen nekaj malega izjem«.

Pravilnik vsebuje 10.000 točk, v katerih so zajete vse izjeme, globe in drugi izboljševalni ukrepi.

Izbor dolžine in mesta slednjih je v rokah članov odločiteljskega kluba, ki so, resnici na ljubo, le formalno telo, razdeljeno na tretjine, ki odločajo v duhu opredelitve vsakega odločitelja. Za prevlado katerekoli tretjine in za pravo ravnovesje vrhovnega Trojstva se ni bati, saj je končni cilj vsake odločitve konsenz, ki ga vrhovni trije slej ko prej dosežejo1 . V praksi pa sodi (neprimeren izraz!) en sam. Druga dva se proste dni lotita česa bolj pomembnejšega, če za trikotno mizo ravno ne mečejo lažnivca, ki odloči o tem, kdaj bo kdo zadolžen za to, da opravi delo vseh treh.

Veličastni sistem in kaznovalna, pardon, izboljševalna politika sta skoraj idealna, kljub temu pa se zaradi težko predvidljive človeške nravi otepata z nekaj neprijetnimi malenkostmi. Tudi nekatere besede imajo popolnoma drug pomen, kot je bilo nekoč v navadi.

Slikovit primer je beseda »pisanje«. V znanem smislu po starem ne obstaja, saj je po zadnji revoluciji klasično pisanje popolnoma izumrlo. V VeliČastnem svetu se uporablja le kot pravni (tudi ta ne obstaja in ta se je preimenoval v svetovalni), ki je že v naprej obsojen na neuporaben odgovor. Tu moramo žal uporabiti tudi besede, ki jih ni v aktualnem črkovniku, so pa nepoznavalcem nujno potrebne za jasnejše razumevanje.

Primer že davno izumrlega pravnega izražanja, ki se je nazadnje dogodil pred kosmato revolucijo leta 2029:

Zaradi ropa banke ste obsojeni na deset let strogega zapora brez možnosti pogojnega izpusta ali pomilostitve.

Prevod v veličastni svetovalni jezik:

Zaradi izjemno neprimernega obnašanja do bančnih uslužbencev vam priporočamo trideset let neplačanega dopusta brez prekinitve in brez motenja s strani družinskih članov in drugih obiskovalcev.

Veliko preobrazbo je doživela tudi beseda pisanje. V svoji prvinskosti je že davno prerasla primitiven pomen beleženja in se uporablja kot svetovalni termin, ki je že v naprej obsojen na neuporaben odgovor.

Pravilo o pisnem ravnovesju strogo sledi namenu, da je vsota pripombe in odgovora enaka pozitivni ničli, to pa pomeni, da v primeru zelo logičnega in zanimivega vprašanja dobimo obratno sorazmerno kretenski odgovor.

Primer pisanja: Glede na odločbo Odločiteljskega kluba ste mi za pet let samovoljno podaljšali priporočen dopust. Pričakujem materialno odškodnino in moralno opravičilo.

Odgovor: Globoko obžalujemo našo napačno presojo, materialno odškodnino pa vam bomo odmerili po dokončni preučitvi vpliva zeta kozmičnih žarkov na gensko strukturo razmnoževalnih celic zgodnjih travniških kukmakov.

Tisti, ki imajo s pisanjem pogoste izkušnje in uporabno dedno zasnovo, so ubrali naslednjo taktiko (če si ne morejo pomagati z SnR), ki pa jo ohranjajo v strogo zaprtih krogih.

Pisanje: Sem nečak člana Odločiteljskega kluba po šestem Medawar-Mayevem vretenu2 , po očetovi strani3 .

Odgovor: Vsekakor! Nemudoma javite kodo, da vam bomo nakazali moralno odškodnino.

__________
  1. V skrajnem razhajanju se to zgodi po kakšnem veselem dnevu, kjer teče rdeči šampanjec tudi mimo ekstazomatov. []
  2. Medawar-Mayevo vreteno, imenovano po biologih Robertu Mayu, ljubitelju kaosa in Petru Medawarju, nobelovcu, ki je odkril imunotoleranco in je imel prav simpatične teozofske zamisli. Med drugim je izjavil: »Pokazal bom, da je večji del tega (spisa) nesmisel, ukana z različnimi dolgočasnimi metafizičnimi izmisleki in avtorju lahko opravičim nepoštenost le s tem, da je sam sebe z velikimi napori prevaral, preden je prevaral druge.« []
  3. Kljub veliki oddaljenosti od zgodovinskega razumevanja bivanja, je več kot očitno nekatera dejstva, čustva in reakcije tudi z več zaporednimi revolucijami in priporočeno čelno lobotomijo skorajda nemogoče povsem izkoreniniti. []
  • Share/Bookmark

KomentirajXHTML: Uporabite lahko naslednje tage: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !